• Region

Ogólne Warunki Handlowe

OWH

Dla wszelkich naszych  zobowiązań umownych i prawnych, jeżeli nie zostało to wyraźnie pisemnie określone obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe (OWH) Domoferm Polska Sp. z o.o. Warunki te zostają automatycznie zaakceptowane przez  Zamawiającego w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia . Jednocześnie OWH oraz warunki zamówieniowe Zamawiającego nie obowiązują.

 

Ogólne Warunki Handlowe