• Region

Prezes zarządu

Dyrektor Finansowy

Dział Handlowy

Dział Logistyki

Dział Ofertowania

Dział Techniczny

Magazyn